O stali wiemy więcej niż inni!
Stal to jest stop żelaza z węglem, plastycznie obrobiony i obrabialny cieplnie, o zawartości węgla nieprzekraczającej 2,11%, co odpowiada granicznej rozpuszczalności węgla w żelazie (dla stali stopowych zawartość węgla może być dużo wyższa). Klasyfikacja stali - Gatunki stali można klasyfikować ze względu na: - skład chemiczny, - zastosowanie - proces produkcji - roces topienia - strukturę metalograficzna itp. Różne rodzaje stali według składu chemicznego: 1. Stal węglowa - stal niestopowa Stal węglowa odnosi się do stopu żelazo-węgiel o zawartości węgla poniżej 2% i niskim poziomie pierwiastków zanieczyszczających, takich jak krzem, fosfor, siarka i tlen. W zależności od zawartości węgla te rodzaje stali można podzielić na: - stal niskowęglową , znana również jako żelazo lub stal miękka, ma zawartość węgla 0,04-0,25% (lub 0,30%). - stal średniowęglowa o zawartości węgla od 0,25 (lub 0,30) do 0,60%. - stal węglowa o zawartości węgla 0,60-1,25%. - stal ultra wysokowęglowa o zawartości węgla 1,25-2,00% Uwagi: - czyste żelazo, zawartość węgla ≤ 0,04% - surówka: zawartość węgla ≥ 2,0% 2. Stal stopowa Stal stopowa odnosi się do stali opartej na stali węglowej, która jest uszlachetniana przez dodanie niektórych pierwiastków stopowych (takich jak chrom, nikiel, molibden, wolfram, wanad, tytan itp.) w celu poprawy właściwości stali. W zależności od rodzaju pierwiastków stopowych te rodzaje stali można podzielić na: - stal nierdzewna - stal chromowana - stal manganowa - stal chromowo-manganowa - stal chromowo-niklowa - stal molibdenowa - stal krzemowo-manganowa itp. Zgodnie z całkowitą zawartością jego pierwiastków stopowych można go podzielić na: - stal niskostopowa, całkowity udział masowy pierwiastków stopowych ≤ 5%; - stal średniostopowa, całkowity udział masowy pierwiastków stopowych wynosi 5-10%; - stal wysokostopowa, całkowity udział masowy pierwiastków stopowych >10%. 3. Kwalifikacja stali w zależności od zastosowania: - stal konstrukcyjna - stal narzędziowa - stal sprężynowa - stal łożyskowa - stal odporna na ścieranie (stale trudnościeralne) - stale specjalna jak np. stal chirurgiczna, stal kwasoodporna, stal magnetyczna, stal transformatorowa, stal żaroodporna i inne. 4. Klasyfikacja stali według procesów produkcyjnych: - stal walcowana na gorąco Stal walcowana na gorąco odnosi się do różnych stali wytwarzanych przez walcowanie na gorąco, a większość stali jest walcowana na gorąco. Ten rodzaj stali jest powszechnie stosowany w produkcji profili stalowych, rur stalowych, blach stalowych i drutu. - stal walcowana na zimno Stal walcowana na zimno odnosi się do różnych stali wytwarzanych przez walcowanie na zimno. Stal walcowana na zimno charakteryzuje się gładką powierzchnią, dokładnym wymiarem i dobrymi właściwościami mechanicznymi w porównaniu do stali walcowanej na gorąco. Ten rodzaj stali jest powszechnie używany do walcowania cienkich blach i taśm stalowych. - stal ciągniona na zimno Przez stal ciągnioną na zimno rozumie się różne stale wytwarzane metodą ciągnienia na zimno, które charakteryzują się dużą precyzją i dobrą jakością powierzchni. Ten rodzaj stali jest używany głównie do produkcji drutu stalowego, a także do produkcji okrągłych stalowych i sześciokątnych prętów o średnicach poniżej 50 mm oraz rur stalowych o średnicach poniżej 76 mm. - staliwo Staliwo odnosi się do staliwa wykonanego w procesie odlewania, a jego zawartość węgla wynosi zwykle od 0,15 do 0,60%. Ze względu na słabe właściwości odlewnicze odlewy staliwne często wymagają obróbki cieplnej i stopowania w celu poprawy ich struktury i właściwości. W przemyśle produkcji mechanicznej staliwa są wykorzystywane głównie do wytwarzania części o skomplikowanych kształtach, trudnych do wykucia lub cięcia oraz wymagających większej wytrzymałości i plastyczności. - stal kuta Stal kuta odnosi się do różnych odkuwek wykonanych w procesie kucia. Jakość kutych części stalowych jest wyższa niż odlewów stalowych i wytrzymują duże obciążenia, plastyczność i wytrzymałość. Inne aspekty właściwości mechanicznych są również wyższe niż części staliwnych, dlatego niektóre ważne części maszyn powinny być wykonane ze stali kutej.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku pragniemy serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę oraz złożyć Naszym Klientom, Przyjaciołom i Sympatykom moc gorących życzeń, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności KORTEX METAL
Bauma 2019 Monachium - targi maszyn organizowane co trzy lata cieszące się dużą renomą. Bauma jest niejednokrotnie miejscem premier technicznych i inżynierskich innowacji. Targom towarzyszą pokazy maszyn i prezentacje techniczne. Bauma 2019 odbywała się w dniach 8-14.04.2019. Podczas wizyty na Bauma 2019 Kortex Metal odwiedził wiele firm i zapoznał się z nowymi ofertami. Blachytrudnoscieralne uczestniczyły w interaktywnych pokazach i konferencjach. Targi opuściliśmy przy dziękach klaksonu wszystkich maszyn tzw."dziwęk Bauma", tak tradycyjnie kończy się ostatni dzień międzynarodowych targów maszyn.
Wyroby hutnicze - to asortyment stalowy produkowany przez huty. Produkty stalowe dostępne są w postaci: - blachy stalowe - pręty stalowe - druty stalowe - profile hutnicze Wśród tych ostanich występują: - rury stalowe - kątowniki stalowe - ceowniki stalowe - teowniki stalowe - dwuteowniki stalowe - i inne
Blachy trudnościeralne to produkt ze stali, która charakteryzuje się podwyższoną odpornością na ścieranie, znaczną wytrzymałością i twardości. Właściwości stali odpornej na ścieranie: - wydłużona eksploatacja - zachowanie swoich właściwości przy obróbce, gięciu, cięciu i spawaniu - dobre własności mechaniczne - podatność na obróbkę plastyczną i cieplną - odporność na uszkodzenia mechaniczne Przykładowe gatunki stali odpornej na ścieranie: BRINAR, CREUSABRO, DUROSTAT, DILLIDUR, FORA, HARDOX, NICRODUR, RAEX, QUARD, XAR . Blachy trudnościeralne w zależności od składu chemicznego mają różną twardość, którą podaje się w jednostkach Brinella np.: 400 HB, 450HB, 500 HB. Stal odporną na ścieranie wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie normalna stal szybko się zużywa np. przy tarciu. Przykładem są elementy typu lemiesze, czerpaki, noże przemysłowe, sita przemysłowe, zsypy, leje i inne podajniki. Stal trudnościeralna stosowana jest równie w elementach konstrukcyjnych maszyn. Jest to stal opracowana do pracy w trudnych warunkach.